Vzájemné učení

03.06.2012 14:15

Na Den dětí jsme ve třídě zažili 2 hodiny netradičního učení. Žáci si vyzkoušeli, jaké to je stát se na 2x45 minut učiteli a učitelkami, jaké to je připravit se na hodinu, rozdělit si role, rozplánovat si práci, dávat jasné pokyny, opravovat a udělovat známky, poradit si s časem.

První hodinu učili žáci ze Slavkova žáky z Horního Němčí. Jejich hodina se skládala z pětiminutovky, která byla zaměřena na násobení a dělení. Dále následovalo luštění křížovky s tajenkou "Horněmčané". Poté přišla na řadu hra Bingo a zakončení proběhlo formou pracovního listu, kde žáci řadili slova podle abecedy. Kladně hodnotím to, že "učitelé" měli připravené speciální žákovské knížky a za splněné úkoly získávali žáci nejenom známky, ale také samolepky či bonbony.

Druhou hodinu zase učili žáci z Horního Němčí své spolužáky ze Slavkova. Také v jejich hodině nechybělo procvičování násobení a dělení či luštění křížovky, ve které vyšlo slovo "Slavkov". Žáci rovněž psali krátký vlastní příběh, který mohli doplnit obrázkem. Závěr hodiny patřil opět matematickému počítání. I tito "učitelé" měli připravené speciální žákovské knížky.

Obě skupiny se celého úkolu ujaly velmi zodpovědně. Připravené množství úkolů by vystačilo na celé dopolední vyučování. V komunitním kruhu všichni uvedli, že se jim toto vyučování líbilo a věřím, že je obohatilo o nové zkušenosti do života.

—————

Zpět