Kuba: Rytíři

18.05.2012 16:58

Kuba měl prezentaci o rytířích. Získal za ni 5 daltonských bodů.

Středověký rytíř

Rytíři se objevili kolem roku 1000. Úplně ovládli bitevní pole své doby. Rytířem se však člověk musel narodit. Nikdo se samozřejmě nenarodil s bojovými schopnostmi, to se musí nadřít. Ale aby bylo někomu vůbec dovoleno stát se rytířem, musel být potomkem nějakého šlechtického rodu, který si mohl dovolit budoucího rytíře vystrojit do bitvy. Těžká zranění nebo i smrt nebyly nic výjimečného. Až pozdějí, od 12. století, vypadaly turnaje tak, jak je známe z filmů: dva rytíři se rozjeli proti sobě a snažili se navzájem shodit pomocí tupých kopí. Rytíř by byl ve svém brnění dobře chráněný, ale pomalý. Rytíři bojovali převážně na koni. Jeho hlavními zbraněmi byl: meč a dlouhé kopí, ale také sekera, kladivo či palcát. Úpadek rytířů nastal až za stoleté války (mezi Anglií a Francií, 1337-1454).

Křižáci - souhrnný název pro křesťanské bojovníky, kteří válčili na křížové výpravě. Tu vyhlašoval papež proti nepřátelům katolické církve, zejména muslimům. Mezi křižáky patřili i templáři.

Templáři

Templářský řád totiž nepodléhá žádnému králi, ale zodpovídá se pouze papeži. To mu dává daleko větší moc, než mají obyčejní rytíři. Templáři postaví mohutné pevnosti a vybudují největší námořní flotilu v Evropě.

—————

Zpět